Minkä värinen sinun sateenvarjosi on?

Henkilöbrändäyksen ensimmäinen steppi on siis aloittaa kysymällä miksi toisit osaamistasi näkyville? Käsittelin sitä edellisessä postauksessani, Henkilöbrändäyksen perusteet –artikkelisarjan ensimmäisessä osassa. Kukaan tekee brändäystä harvoin vain omaksi ilokseen. Minulle tärkein syy on oman työmarkkina-arvon parantaminen. Mikä sinun syysi on? Mikä motivoi sinua aloittamaan brändäyksen?

Seuraavassa vaiheessa suuntaa katse omaan napaasi, sillä itsetuntemus on paras lähtökohta brändin rakentamiselle. Tunnet itsesi hyvin, mikäli voit ruksia alla oleviin kohtiin kyllä.

Olen persoonallisuustestien mukaan luontainen johtaja, määrätietoinen ekstrovertti. Testit ovat hilpeää ajankulua ja laittavat ajattelemaan omia kyvykkyyksiä testiä tehdessä. Ne eivät kuitenkaan kerro mitään siitä, kuinka suoriudun tulevaisuudessa tehtävistäni tai kyvystäni menestyä työ- tai perhe-elämässä. Ihmisten lokerointi ei ole mahdollista, olemme kaikki yksilöitä. Brändityön alkumetreillä on hyvä pysähtyä tarkastelemaan omaa tilannetta, ja tehdä vaikkapa se testikin. Loppujen lopuksi yksinkertaiset ajatusprosessit auttavat keskittymään oleelliseen ja löytämään tavoitteen tekemiselle.

Selkiytä itsellesi:

 1. Osaaminen – ”Osaan hyvin../ Tiedän paljon..” (esim. suhteessa ihmisiin, tietoon, ideoihin, ei pelkästään työhön liittyvää)
 2. Vahvuudet – ”Erotun muistan saman alan osaajista, koska olen../ Tämän prosessin hallinta auttoi minua suorittamaan tehtävän x”
 3. Intohimo – ”En koskaan väsy suorittaessani../Saan valtavasti energiaa../
 4. Arvot – ”Minulle tärkeintä on../Käytän eniten aikaa arkipäivissäni..” (liittyvät usein sosiaalisiin suhteisiin, omistukseen, terveyteen, maailmantilaan)
 5. Tavoitteet – ”Tavoittelen elämässä yleisesti../Tavoittelen työurallani../Muita tavoitteita minulla on../Tavoittelen osaamiseni brändäyksellä..”

Tärkeätä on muistaa, että vastaukset kysymyksiin toimivat brändisi taustatietona ja -tarinana. Halutessasi pystyt kehittämään taitojasi ja tietojasi, muokkaamaan heikkouksista vahvuuksia, löytämään uusia intohimoja, rakentamaan merkityksellisiä tulevaisuuden unelmaa ja visiota vastaaviksi. Tuijota siis tulevaisuuteen enemmän kuin siihen, ettet ole koskaan opetellut kymmensormijärjestelmää tai derivoimaan. Ne on mahdollista opetella, mikäli unelmasi toteutuminen sitä vaatii.

Jos tämä on sinulle selkeätä, pohdi, mikä pitää sinut motivoituneena, luovana ja suorituskykyisenä elämässä. Oletko tyytyväinen nykytilanteeseen? Jos erilaiset työkalut itsetuntemukseen kiinnostavat, voit inspiroitua Richard N. Bolles:n teoksesta ”What Color Is Your Parachute”.

Henkilöbrändäyksen perusteet

Tapasin eilen kouluaikaisen ystäväni, jonka kanssa kävimme pitkän keskustelun siitä, kuinka vaikeata on erottaa itselle hyödylliset viestit kaikesta viestitulvasta, jota eri kanavat tuuttaavat nonstop. Hän arveli ajanpuutteen ja some-kanavien algoritmien syyksi sille, että pysyy paremmin kärryillä naapurinsa tekemisistä kuin digimarkkinoinnin uusimmista tuulista. Ehdotin hänelle hyvää työkalua ongelmaan, henkilöbrändäys. Brändäyksen hienous piilee nimittäin siinä, että prosessissa tulee teroitettua oman osaamisen ja tavoitteiden kärkeä niin, että oman nichen ulkopuolinen meteli vaimenee.

Lupasin ruuhkavuosissa kipuilevalle ystävälleni tiivistyksen digitaalisen henkilöbrändin rakentamisen vaiheista. Paloittelin aiheen kuuteen postaukseen, joista tämä on ensimmäinen.

Henkilöbrändäyksen perusteet: Näin rakennan henkilöbrändin – sarjan tarkoitus on esitellä henkilöbrändäyksen vaiheet sekä käytännön taktiikoita, joilla voit aloittaa oman osaamisesi markkinoinnin. Jos aikasi on vähissä, tutustu laatimaani brändäyksen oppaaseen Henkilöbrändäyksen pikaopas.

Brändäyksessä on kuusi vaihetta:

 1. Aloita miksi kysymyksellä.
 2. Kartoita oma osaaminen, vahvuudet, intohimo, arvot ja tavoitteet.
 3. Tee brändistrategia.
 4. Tee julkaisusuunnitelma.
 5. Tuota sisältöä tavoitteellisesti.
 6. Mittaa.
Opas asiantuntijan henkilöbrändäykseen.

Henkilöbrändin rakentamisessa on käytännössä kyse suunnitelmallisesta ja tavoitteellisesta viestinnästä. Siksi oleellinen ensimmäinen steppi on kerätä motivaatio tekemisen tueksi. Paras motivaattori on konkreettinen tavoite: Miksi rakennan itsestäni henkilöbrändin?

Muutamia hyviä syitä, joiden vuoksi myös koulutuksiini yleensä hakeudutaan ovat seuraavat:

 1. Uusi työpaikka: Oman osaamisen markkinoinnin ja tuotteistamisen taidot ovat tärkeitä erityisesti valmistumisvaiheen opiskelijoille ja uranvaihtajille.
 2. Verkostoitumistaidot: Verkossa vaikuttaminen ja verkostoituminen ovat myös nykypäivän kansalaistaitoja.
 3. Jokainen ammattilainen tarvitsee sosiaalisen profiilin verkkoon. Vahvasta omasta henkilöbrändistä verkossa on hyötyä muun muassa työ- ja harjoittelupaikkojen löytämisessä, työelämän kanssa verkostoitumisessa.
 4. Digiviestintätaidot. Oma sisällöntuotanto, sisältöjen kuratointi ja julkaiseminen kehittävät digitaalisissa ympäristöissä tarvittavaa teknistä ja viestinnällistä osaamista.
 5. Henkilöbrändi on yhtä kuin arvo markkinoilla. Siitä hyötyvät niin palkansaajat kuin yrittäjät. Rakentamalla imagon omilla sisällöillä voit määrittää, millainen kuva sinusta välittyy verkossa.
 6. Halu tehdä intohimosta tavan ansaita.
 7. Asiantuntijuuden kehittäminen. Oman nichen/tavoitteen löytäminen ja keskittyminen siihen.

Itse olen rakentanut brändiäni kahdesta syystä.

 • Koen missiokseni auttaa asiantuntijoita viestimään tavoitteellisesti verkossa ja kokemaan verkkoläsnäolon positiivisena voimavarana. Se on intohimoni, ja koen sen mielekkääksi työksi. Aiheen kokemusasiantuntijuudesta on etua työssäni. Teen siis itse, kuten opetan.
 • Toisekseen rakennan brändiäni, sillä haluan vaikuttaa aiheesta käytävään keskusteluun ja kiinnittää julkisesti huomiota asiantuntijaviestinnän vaikuttavuuden tärkeyteen. Mielestäni asiantuntijoita tulisi ohjata viestimään kiinnostavasti, avoimesti sekä monikanavaisesti jo korkeakouluopinnoissa.

Siispä ennen siirtymistä brändäyksen seuraavaan vaiheeseen, jatka lauseita:

Haluan rakentaa itsestäni brändi, koska..

Minun kannattaa olla läsnä eri kanavissa, koska..

 

 

Yrittäjä, markkinoi suunnitelmallisesti somessa

Olen koulutuksissani huomannut, että markkinointi sosiaalisessa mediassa aiheuttaa usein harmaita hiuksia etenkin yksinyrittäjille. Itsensä monistaminen ei aivan vielä ole mahdollista, eikä aikaa pysty lisäämään, joten liikkeelle kannattaa lähteä suunnitellen ja aikatauluttaen. Muutoin tulokset voivat jäädä laihoiksi. Seuraava 7 kohdan lista on tiivistys Makumatkalla Lapissa teoksesta löytyvästä artikkelistani ”Tee sinäkin Lennut”. 7 kohdan pikaopas somen hyötykäyttöön.

 1. Kirkasta tavoite

Miksi käyttäisitte sosiaalista mediaa? Mitä tuloksia tai muutosta toivotte somen tuottavan? Somen avulla voi esimerkiksi herättää huomiota ja erottua kilpailijoista, hankkia uusia asiakkaita, pitää kiinni vanhoista asiakkaista sekä parantaa asiakaspalvelua.[1]

 1. Tunne yleisösi ja kerro, mitä yrityksesi heille tarjoaa

Kenelle teidän tulee viestiä, jotta tavoitteenne toteutuvat? Kenet haluat some-viesteilläsi tavoittaa? Kohderyhmiä voi olla monia: nykyiset asiakkaat, mahdolliset asiakkaat, tuotteen lopulliset käyttäjät, jälleenmyyjät, suosittelijat, mediat ja niin sanottu suuri yleisö. Sukupuolen tai iän sijaan pohdi, mistä asioista kohderyhmänne ovat kiinnostuneet?Miten he käyttävät sosiaalista mediaa? Mihin heidän kokemiinsa ongelmiin tarjoat heille ratkaisua?

Asiakkaan kokema hyöty on henkilökohtainen ja perustuu asiakkaan omaan arvioon. Hyötyjä voivat olla esimerkiksi: säästäminen, hyvä laatu, helppous, turvallisuus, terveellisyys, omien arvojen ilmaisu, seikkailu ja viihteellisyys. (Bergström & Leppänen 2015:23-25.)

Yrittäjä, brändää itsesi visuaalisesti!
 1. Tuota vain kiinnostavaa sisältöä

Markkinointiviestinnällä voi vaikuttaa tietoon, tunteisiin ja toimintaan. Pyri viestilläsi aina vuorovaikutukseen. Anna asiakkaallesi tai potentiaaliselle asiakkaalle syy kuluttaa aikaa sisältöjesi parissa. Julkaise säännöllisesti. Rohkaise käyttäjiä jakamaan tuottamiasi sisältöjä omille verkostoilleen. Sisällöt voivat olla viihdyttäviä, inspiroivia, opettavia ja vakuuttavia.

Sisällöntuotannon suunnittelussa tärkeätä on kohderyhmien (ostajapersoonien) määrittely, asiakkaan ostopolun tunteminen ja trendien haistelu. Kokeile eri sisältömuotoja. Ymmärrä, millainen sisältö auttaa asiakasta eteenpäin ostopolun eri vaiheissa, ja hyödynnä tätä ymmärrystä tarjoamalla heille kutakin vaihetta tukevaa sisältöä. Ostopolun eri vaiheissa tehoavat erilaiset sisältötyypit. Tiedostamisvaiheessa houkuttelevat valokuvat, artikkelit ja kyselyt.Tutkimisvaiheessa tehoavat blogit, raportit, lehdistötiedotteet ja uutiskirjeet. Vertailuvaiheessa on puolestaan hyvä käyttää suosituksia, arvioita, webinaareja ja tuotevideoita. Ostopäätös-vaiheessa tehoavat yleensä asiakaskertomukset, hinnastot ja arviot.[2]

Oikea sisältö on myös tarjottava oikeaan aikaan. Ajoituksessa auttavat erilaiset sisältösuunnittelun työkalut, kuten sisällön vuosikello. Siinä eri sisältöjen julkaisua ohjaavat asiakkaiden tiedontarpeet ja heidän vuodenkiertonsa. Matkailupalveluita markkinoitaessa kannattaa huomioida ainakin yleiset loma-ajat ja ennakoida tiedontarve. Esimerkiksi kesäloman suunnittelu aloitetaan kotitalouksissa usein jo alkuvuodesta, jolloin asiakas kartoittaa tarjontaa ja tekee valintoja eri vaihtoehtojen välillä. Erilaisia sisältöideoita voi etsiä hakusanoilla esimerkiksi Twitteristä TweetDeck-ohjelmallatai Buzzsumo-palvelusta http://buzzsumo.com (voit tehdä kaksi ilmaista hakua päivässä).

 1. Kirjoita blogia yrityksen verkkosivuille

Arvokkaan tiedon jakaminen ja oman mielipiteen ilmaiseminen onnistuvat parhaiten bloggaamalla. Blogi kotisivuilla parantaa pienenkin yrityksen hakukonenäkyvyyttä. Blogipostaukset ovat hyvää jaettavaa sisältöä myös yrityksen somekanaville, ja yrityksen verkkosivujen osoite kannattaa laittaa esille kaikkiin mahdollisiin kanaviin, jotta liikenne ohjautuu aina ”kotiin”. Blogin sisällön tulisi olla dynaamista, jotta sitä kannattaa jakaa edelleen ja jotta se aktivoi toimintaan. Muista siis toimintokehotus: varaa tästä, kysy lisää, tutustu, ota yhteyttä, katso video, liity postituslistalle jne.

 1. Huolehdi näkyvyydestä

Löydettävyys on suuri haaste: miten mahdolliset kiinnostuneet löytävät yrityksen blogin tai muun foorumin? Varsinkin alussa somekanavia kannattaa tehdä tunnetuksi perinteisen markkinoinnin keinoilla, kuten mainostamalla eri medioissa, kanta-asiakasviestinnällä, lehdistötiedotteilla ja yrityksen omilla kotisivuilla.

Mitä kanavaa käytätkin, opettele mainonnan perusteet. Laajempi näkyvyys edellyttää usein maksettua mainontaa. Hakukoneoptimoinnilla pyritään parantamaan yrityksen verkkosivuston ja -kanavien löydettävyyttä hakukoneissa. Tavoitteena on löytää sellaiset hakulauseet ja -sanat, joita asiakkaatkäyttävät ja jotka toimivat hauissa mahdollisimman tehokkaasti. Millä sanoilla yrityksesi tulisi löytyä, millä haluaisit sen löytyvän? Käytä ja toista niitä sisällöissä. Google Search Console ‑palvelu kertoo, millä hakusanoilla sivuille on tultu.

 1. Käytä yhtenäistä ulkoasua

Huolehdi, että käytät kaikissa kanavissa samaa ulkoasua. Näin asiakas yhdistää viestit oikeaan yritykseen kanavasta riippumatta. Sekä tausta- että profiilikuvien tulisi puhua brändisi kieltä.

Ilmaisella selainpohjaisella Canva-suunnitteluohjelmalla (http://www.canva.com) luot vaivattomasti näyttäviä verkkosisältöjä, kuten profiilikuvia tai mainospostauksia omista kuvistasi. Ilmaisia kuvapankkeja on useita – löydät niitä hakusanalla ”kuvapankki”. Itse pidän sivuston http://www.unsplash.com sisällöstä. Varmista aina, että sinulla on lupa käyttää kuvia, joita jaat somessa. Tietoa tekijänoikeuksista löydät kuvapankkien omilta sivuilta.

 1. Mittaa tuloksia

Seuraa säännöllisesti viestisi vaikuttavuutta. Tykätäänkö sisällöistä, jaetaanko niitä, kommentoidaanko niihin ja millaiseen sävyyn? Palautetta toiminnasta somessa voi saada nopeasti suurelta käyttäjäkunnalta. Päivityksestäsi voi tulla parhaassa tapauksessa hitti, pahimmassa huti. Somen haittapuolena onkin hallitsemattomuus: viestit voivat alkaa elää omaa elämäänsä ja vääristyä alkuperäisestä. Tee siksi myös kriisisuunnitelma. Mieti etukäteen, miten toimit, jos kaikki ei menekään haluamallasi tavalla. Miten esimerkiksi reagoit kielteiseen kirjoitteluun ja kuka vastaa viesteihin? Kaikkia kielteisiä palautteita ei tule poistaa, elleivät ne ole asiattomia tai hyvän tavan vastaisia, vaan niihin tulisi vastata mahdollisimman nopeasti ja asiallisesti.[3]

 

[1]Juholin, E. 2013. Communicare! Kasva viestinnän ammattilaiseksi. Kopijyvä. (s. 98–105)

[2]Bergström, S. & Leppänen, A. 2015. Yrityksen asiakasmarkkinointi. Otavan Kirjapaino Oy. Keuruu. (s. 120–125)

[3]Kortesuo, K. Patjas, L., Seppänen, L. 2014. Pillillä vai pasuunalla? Viestinnän käsikirja yrittäjille. Suomen yrittäjät. Kirjapaino Jaarli. (s. 85–89)

Henkilöbrändäys – nykyajan kansalaistaito?

Koska olen ottanut missiokseni korkeakouluopiskelijoiden kannustamisen oman osaamisensa rohkeaan markkinointiin, tuon näkökulmaa esille joka käänteessä ja kyllästymiseen saakka. Etenkin aikuisopiskelijoilla on usein valtavasti osaamista erilaisten työ-, koulu- ja harrastuskuvioiden kautta. Tuota osaamisryvästä on toisinaan vaikeata pukea sanoiksi, sen tuotteistamisesta tai markkinoimisesta puhumattakaan.

Pidin aiheesta webinaarin 4.10.2016. Vaikka webinaarin ensi-illasta on aikaa, saan silti kuukausittain palautetta sen löytäneiltä. Vastikään minua ilahdutti tällainen viesti: ”Haluan kiittää sinua siitä, että olit tehnyt aivan loistavan Youtube webinaarin vuonna 2016. Aiheena oli henkilöbrändi hyötykäyttöön. Löysin kyseisen webinaarin tällä viikolla ja siitä aukesi monta asiaa yhdellä kertaa, myös tämä LinkedIn maailma. Oikeastaan tämä ei ollut pelkästään minulle hyödyksi vaan välitin kyseisen webinaarin myös tyttärelleni ja hänen poikaystävälleen tiedoksi. Toivottavasti katsovat ja löytävät sitä kautta aivan uuden tavan markkinoida itseään työelämään.”

 

Oman osaamisen markkinoinnissa (ja henkilöbrändäyksessä) on lopulta kyse seuraavista asioista: itsetuntemuksesta, tehokkaiden verkostojen rakentamisesta, johdonmukaisesta viestinnästä sekä jatkuvasta toiminnan kehittämisestä. Osa näistä on ratkaistavissa opettelemalla tehokkaampia työtapoja, toisissa kohdissa on kuunneltava omaa intuitiotaan ja uskaltauduttava epämukavuusalueelle. Brändäys on väline henkilökohtaiseen kasvuun ja kehittymiseen, liittyi se sitten uusiin työmahdollisuuksiin, vaikuttamiseen, maineenhallintaan, verkostoitumiseen, bisnekseen tai harrastustoimintaan. Oman brändin rakentaminen on jatkuvaa. Listasin vuoden 2018 tavoitteet omalle brändilleni:

 • väitöskirjatyön kunnollinen starttaaminen vaikuttajaviestintään liittyen
 • suunnitelmallisempi bloggaaminen
 • kirjadiili
 • merkityksellisemmän vuorovaikutuksen rakentaminen verkossa.

Millaisia tavoitteita sinulla on?

Katso webinaari, millaisia ajatuksia esitys herättää sinussa? 

Asiantuntija, pidä viestintäkynnyksesi matalana

Olen ottanut henkilökohtaisesti self-help kirjojen peräänkuuluttamat sanat missio ja intohimo. Ilman niitä voi nimittäin päätyä tylsästi tekemään työtä, jolla ei ole merkitystä. Aloitin vuonna 2015 oman henkilöbrändini luomisprosessin kehittämällä Minäkö Brändi? -opintojakson, jota tarjottiin kesäopintoina Lapin ammattikorkeakouluopiskelijoille. Lisäksi valjastin somen töihin perustamalla profiileja omalla nimelläni, tukemaan ja markkinoimaan Kati Koivusen asiantuntijabrändiä. Blogasin Kummaa Karismaa -nimisen blogin alla, ja verkostoiduin somessa minkä palkkatyöltäni kerkesin.

Kilometrejä on nyt takana paljon, ja missio on muotoutunut matkan varrella. Missoni on Talenttien Suomi, jossa asiantuntijat tuovat pelotta esille osaamistaan, arvojaan ja ammatillisia intohimojaan somekanavissa. Intohimo on löytynyt mission kautta. Asiantuntijoiden valmentaminen parempaan viestintään saa veren kiertämään, hyvällä tavalla.

Asiantuntijaviestintähän on simppeliä hommaa, viestii siitä mikä kiinnostaa, ja josta uskaltaa kertoa tietävänsä keskivertoa enemmän. Koska jokainen meistä on media, ei julkaisukynnystä kannata tehdä itselleen liian korkeaksi. Somesisällön tuottaminen ja julkaiseminen ei ole ydinfysiikka, vaan opittavissa oleva rutiini.

Olen huomannut, että muutaman perusasian hanskaaminen voi kuitenkin auttaa alkuun pääsyssä.

 1. Päätä mistä teemoista viestit. Valitse itsekkäästi aihe, josta tiedät asiantuntijan roolissa eniten.
 2. Koita muotoilla ajatuksesi kiinnostavasti, tee vaikeasta asiasta helppo. ”Viisi vinkkiä” ei ole lainkaan hassumpi aloitus. Mitä muut haluaisivat tietää erikoisalastasi?
 3. Etsi ja löydä kohderyhmäsi. Pohdi, kenelle tuot lisäarvoa? Kuka hyötyy some-kanaviesi seuraamisesta?
 4. Valitse oikeat kanavat. Hakeudu niiden pariin, jotka ovat kiinnostuneita sinulle läheisistä aiheista. Kuuntele heidän tarpeitaan osallistumalla tapahtumiin ja liittymällä ryhmiin Facebookissa sekä LinkedIn:ssa. Hyödynnä myös lähipiirisi ja -verkostosi, joilta voit kysellä millä kanavilla he liikkuvat ja millaiset sisällöt heitä kiinnostavat. Valitse kanavat, joissa voit viestiä luontevasti, ja joiden sisältöjä kulutat itsekin.
 5. Sometiliesi profiilikuvat ja -tekstit ilmentävät konkreettisesti personaasi. Lähikuva toimii hyvin. Profiilikuvan on oltava mieleenpainuva ja selkeä, vrt. minun.
 6. Tuota kiinnostavaa sisältöä. E-kirja, blogi, asiantuntijavideo, twiitit, liveraportointi, LinkedIn-keskustelunavaukset. Teksti, kuvat, videosisällöt. Hyödynnä somen kaikki mahdollisuudet.
 7. Mittaa ja kehitä. Saako jakamasi sisältö kohderyhmäsi toimimaan haluamallasi tavalla? Tykkäykset, jaot ja kommentit antavat viitteitä siitä, kuullaanko sinua. Kehitä sisältöjäsi, viestintätapojasi ja kiinnitä huomiota esimerkiksi postausaikaan.

Kiinnostaako aihe? Katso esitykseni aiheesta!