Referenssit

Tuija Ohtonen, johtaja, Elinkeinot, työvoima- ja osaaminen –vastuualue, Lapin elinkeino, ympäristö- ja liikennekeskus

”Lapin ELY-keskus viestii some –kanavista eniten twitterissä. Tämän vuoden tavoitteemme on lisätä asiantuntijoiden aktiivisuutta twitterissä. Me ELY-keskuksen johto ja asiantuntijat olemme noviiseja twitterissä eikä läheskään kaikilla ole vielä tiliäkään. Viestijämme Tanja Ylitalo oli aikaisemmin osallistunut Katin järjestämään valmennukseen ja välitti meille vahvat suositukset valmennuksesta. Niin sitten päätimme hankkia Kati Koivuselta meille räätälöidyn valmennuspäivän, johon halusimme mukaan myös käytännön harjoituksia.

Kati oli perehtynyt ennen valmennusta sekä organisaatiomme toimintaan että twitterissä toimimiseemme. Aamupäivän aikana käytiin konkreettisesti läpi viestinnän merkitystä sekä esimerkein että yhteisen keskustelun avulla. Mukana olleille kokonaiskuva ja twitterin edut tulivat esille selkeästi. Iltapäivän harjoituksista oli kaikille hyötyä, oli sitten käyttänyt twitteriä aikaisemmin tai ei.

Kati loi valmennukseen heti alusta innostuneen ja rennon ilmapiiriin. Pystyimme vapaasti keskustelemaan myös twitterin käyttöön liittyvistä ongelmista. Päivän lopussa twiittailtiin jo aktiivisesti: valmennuksen anti otettiin siis käyttöön välittömästi. Katilla oli erinomainen materiaali, jonka saavat käyttöön myös ne, jotka eivät päässeet mukaan valmennukseen. Moni paikalla ollut totesi valmennuksen olleen ”paras pitkään aikaan”.

Voin lämpimästi suositella Katin valmennusta, joka mielestäni sopii monenlaisiin tarpeisiin. Hänellä on kyky toteuttaa valmennus asiakkaiden tarpeita vastaavaksi kokonaisuudeksi.”

Outi Kugapi, kehittämisen asiantuntija, Lapin yliopisto, Koulutus ja kehittämispalvelut

”Järjestimme syksyllä 2023 Luovien alojen osaamisen muotoilu -koulutuksen (JOTPA) luovien alojen toimijoille. Yhtenä kantavana teemana koulutuksessa oli asiantuntijabrändäys ja oman osaamisen muotoilu. Tämän lisäksi opiskelijat rakensivat koulutuksen aikana itselleen portfoliot. Meillä oli ilo saada Kati luennoimaan asiantuntijabrändäyksestä ja myös antamaan opiskelijoille uraohjausta heidän portfolioihinsa liittyen.

Kati on asiantunteva, empatiakykyinen ja positiivinen kouluttaja. Hän osaa ottaa hyvin huomioon kohderyhmän ja heidän erilaiset lähtökohtansa, sekä kannustaa osallistujia löytämään omanlaisensa tavan ja kanavat esimerkiksi sosiaalisessa mediassa toimimiseen. Koulutukseen osallistuneet kokivatkin Katin luennot ja uraohjaukset todella hyödyllisiksi. Useampi mainitsi loppupalautteessa, että koulutuksesta heille jäi parhaiten mieleen juuri henkilöbrändäys ja sen luomiseen liittyvät asiat. Voimmekin lämpimästi suositella Katia kouluttajaksi erilaisiin kokonaisuuksiin.”

Noora Keränen, viestintäkoordinaattori, Eurofins Suomi

”Osallistuin REDUn järjestämään työnantajamielikuvavalmennukseen, jossa Kati toimi luennoitsijana, innostajana ja tarjosi myös yrityskohtaista sparrausta aiheeseen liittyen. Katin kanssa työskentely on inspiroivaa ja erittäin mukavaa, sillä hän on erittäin positiivinen ja avoin persoona. Ajantasainen faktapohja ja vahva asiantuntijuus näkyy kaikessa tekemisessä. Koulutus oli hyvin suunniteltu ja johdonmukainen ja pelkän luennoinnin sijaan osallistujat laitettiin saman tien käärimään hihat ja ryhtymään käytännön suunnitteluun. Vaikka osallistujien toimialat ja tarpeet vaihtelivat suuresti, materiaalit toimivat kaikille yhtä hyvin. Saimme paljon ideoita ja käytännön työkaluja työnantajamielikuvan suunnitelmallista kehittämistä varten. Kurssilta saadut materiaalit ja erilaisten käytännön tehtävien kautta valmistuneet suunnitelmat tulivat saman tien käyttöön. Yrityskohtaisessa sparrauksessa käsittelimme juuri meidän toimintamme haasteita ja saimme käytännön apua niiden ratkaisuun. Kati haastoi ajattelemaan asioita uudesta näkökulmasta eikä yrittänyt sovittaa mihinkään valmiiseen muottiin. Kati tekee työtä vahvasti omalla persoonallaan ja asiantuntemuksellaan ja kannusti koko koulutuksen ajan ryhmää avoimeen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Tarkoituksena ei ollut antaa valmiita suunnitelmia osallistujille vaan innostaa ja ohjata siten, että koulutuksen jälkeen osallistujat osaavat tehdä asioita itse ja pohtia, mikä sopisi juuri omaan organisaatioon. Kati on iloinen, positiivinen ja energinen. Motivaatio, asenne ja innostus omaa työtä ja aihealuetta kohtaan näkyi heti ensi tapaamisella.

Suosittelen erittäin lämpimästi työskentelyä Katin kanssa. Koulutus antoi selkeät askelmerkit jatkoon ja uusia ideoita syntyi heti pitkäksi aikaa. Kaiken keskiössä olivat suunnitteleminen ja mittaaminen, joihin aiomme jatkossa panostaa selkeästi enemmän. Viestintä sosiaalisessa mediassa ja erilaiset sosiaalisen median kanavat muuttuvat koko ajan, joten on tärkeää, että materiaalit ovat ajan tasalla. Osallistava ja inspiroiva opetustyyli auttaa pitämään mielenkiintoa yllä – Katin koulutuksessa ei varmasti pääse tylsistymään!”

Kati Vehmas, Asiantuntija/projektitutkija, Oulun yliopisto (KSI, Microentre), Kasvuverkosto Lappi- projekti

”Tarjoamme kasvuverkosto Lappi –hankkeeseen osallistuville mikroyrityksille asiantuntijoita kouluttamaan ja herättämään keskustelua yrittäjien itsensä valitsemista aiheista. Digitaalinen markkinointi, brändäys ja SOME-markkinointi ovat mikroyrittäjiä haastavia aiheita alasta riippumatta. Kati alusti meille asiantuntevasti SOME-markkinoinnin myötä rakentuvasta ja rakennettavasta brändistä.

Saimme Katin puhumaan lyhyellä varoitusajalla ja joustavasti verkostomme tarpeita vastaavasti. Kaikista tärkeintä mikroyrityksille on, että asiantuntija pystyy koskettamaan heidän arkeaan, konkreettisia haasteita ja antamaan niiden ratkaisemiseksi työkaluja. Kati osasi tehdä tämän. Käytännönläheisyys ja puhuttelevuus olivat huippuluokkaan, minkä seurauksena mikroyrittäjät saivat konkreettisia vinkkejä digi-brändäykseensä. Voin suositella!”

Paula Kähkönen, yrittäjä, kouluttaja ja työnohjaaja, Valmennustalo Tempo

”Lapin nuorisotyöntekijät (kunnat, srk, järjestöt ja hankkeet) kokoontuvat kerran vuodessa AVI:n järjestämään KLÄPPI – tapahtumaan kehittämään toimintaansa ja verkostoitumaan. Toimin päivän suunnittelijana ja moderoijana. Vuonna 2018 teemana oli mm. Lapin nuorisotyön imagon ja näkyvyyden tulevaisuus. Kati Koivunen koulutti osallistujille organisaatio- ja asiantuntijabrändin rakentamista.

Kati on vahva asiantuntija työssään ja hänen kanssaan työskentely oli mutkatonta ja innostavaa. Ymmärsin, että some-markkinointiin kannattaa tehdä hyvä suunnitelma, jotta päivittäinen käyttö helpottuu ja pysyy linjassa. Kati työskenteli innostavasti ja osallistavasti. Hänen persoonansa on valoisa ja aktiivinen. Suosittelen lämpimästi työskentelyä Katin kanssa.”

Kai Komulainen, projektipäällikkö (PPK- hanke, Redu)

”Olemme tehneet yhteistyötä Kati Koivusen kanssa Suunnitellen Someen valmennuksen yhteydessä. Matkailu- ja palvelualan mikro- ja pk-yrityksille suunnatun päivän kestävän valmennuksen tavoitteena oli perehdyttää osallistujat sosiaaliseen myyntiin ja markkinointiin, somestrategiaan- ja suunnitelmaan sekä yrittäjän henkilöbrändiin.

Kati on avoin ja energinen persoona, jonka viestintätyyli on selkeää. Hänen kanssaan oli helppo työskennellä valmennuksen kaikissa eri vaiheissa. Valmennuspäivä oli tiivis ja ytimekäs, sisältäen sopivasti teoriaa, keskusteluja ja harjoituksia. Valmennusaineisto oli selkeästi muotoiltu ja se tuki erinomaisesti käytännön harjoitteita.

Kati on erittäin asiantunteva, ja hänen tapansa valmentaa on innostava ja rohkaiseva. Saimme valmennuksesta runsaasti oppia somemaailmasta ja välineitä siellä toimimiseen. Olemme saaneet myös valmennukseen osallistuneilta yrityksiltä erittäin hyvää palautetta Katista ja valmennuksen sisällöstä. Voimme lämpimästi suositella Kati Koivusta ja hänen valmennuksiaan myös muille.”

Laura Peippo, toimitusjohtaja (Levi Wellness Club)

”Olen Laura Peippo Levi Wellness Clubilta Leviltä, ja koska sosiaalinen media on yritykseni päämarkkinointikanava, päätimme osallistua kolmen hengen ryhmällä Kati Koivusen pitämään Suunnitellen Someen -koulutukseen Rovaniemellä Lapin Yliopistolla.

Koulutus oli mielenkiintoinen, innostava, ajankohtainen ja ammattitaitoinen, ja Kati henkilönä helposti lähestyttävä ihminen, joka pystyi pitämään kuulijat hyvin aiheessa kiinni sekä tuomaan monipuolisesti esiin sosiaalisessa mediassa toimivia keinoja, työkaluja ja sovelluksia. Vaikka olemme tehneet yrityksessäni somemarkkinointia vuosia, koimme saavamme siihen koulutuksesta uutta puhtia ja suunnitelmallisuutta.

Voin lämpimästi suositella Kati Koivusen koulutuksia kaikille, jotka ovat kiinnostuneita sosiaalisesta mediasta markkinointikanavana, sillä hänen varmuutensa ja kykynsä opastaa kaikessa antoi varmuutta kaikkeen siihen, mitä olemme tehneet oikein, mutta myös hyvää lisämaustetta, jolla saamme kanaviimme uutta ilmettä.

Monesti koulutukset ovat tylsiä, mutta meillä oli aivan riemukas päivä, ja samalla kuitenkin saimme tärkeää oppia. Liian vakavat koulutukset ovat puuduttavia, ja siihen Kati ei sortunut vaan pystyi pitämään opetuksessa koko ajan vuorovaikutteisuuden ja hyvän huumorin.

Lämpimät suositukset siis täältä Levi Wellness Clubilta Kati Koivusesta ammattitaitoisena ja mukaansatempaavana kouluttajana.”

Zoltán Fodor, yrittäjä (Urbanid3D)

”Tarvitsin oman asiantuntijuuteni ja yritykseni markkinointia varten uutta materiaalia, ja valitsin Katin tuottamaan minulle tekstisisällöt. Annoin Katille raamit, joiden puitteissa hän tuotti tekstit. Olin hyvin tyytyväinen sekä yhteistyöhön että lopputulokseen. Kati teki taustatutkimusta tekstejä varten, ehdotti rohkeasti eri näkökulmia ja tarjosi muutamia vaihtoehtoja, joista valitsimme yhdessä lopullisen version. Kati on luova ja osaa ajatella laatikon ulkopuolelta. Hän on helposti lähestyttävä ja hänen kanssaan on helppo työskennellä. Suosittelen Katia mikäli tarvitset apua henkilön tai yrityksen brändäämiseen.”

Erkki Kuoksa, tiedotuspäällikkö, Lapin Messut Oy

”Työskentelen Lapin Messut Oy.ssa tiedotuspäällikkönä. Meidän toimiala on messujen järjestäminen. Olemme järjestäneet 8 Lapin Erämessut Rovaniemellä, 12 Kelekkamessut Rovaniemellä ja yhdet Pohjois-Suomen Erämessut Oulussa.

Olemme tavanneet Kati Koivusen Lapin Messut Oy:n ja Lapin Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin kanssa toteutettujen oppimisympäristöjen luomisessa korkeakouluopiskelijoille messuympäristössä. Kati Koivunen on osallistunut yhteistyöhön Lapin Erämessuilla 2016, Pohjois-Suomen Erämessuilla 2017 ja Kelekkamesuilla 2017.

Työskentely Kati Koivusen kanssa on ollut avointa ja innostavaa. Yhteistyö MTI:n ja Koivusen kanssa on tuonut meille messujärjestäjille erittäin paljon oppia toimia sosiaalisessa mediassa ja lehdistössä. Koulun ja opiskelijoiden yhteistyö on ollut meille erittäin hyödyllistä.

Työskenteleminen on ollut suunnitelmallista ja täsmällistä. Opastavaa ja ohjaavaa. Koivunen on persoonana innostava, uudistuva ja ulospäin suuntautunut. Uutta oppiva ja opettava. Suosittelen erittäin mielelläni työskentelyä Kati Koivusen kanssa.”