Henkilöbrändi kehittyy mittaamalla

Sanonta kuuluu, että sitä saat mitä mittaat. Tavoitteet, joita olet asettanut brändäykselle ja viestinnälle tulisi ohjata toimintaasi. Yhtä tärkeätä kuin tavoitteiden kalibrointi, on myös mittareiden asettaminen. Tavoitteita voi listata lyhyelle aikavälille sekä pitkällä tähtäimellä. Jos tavoitteena on esimerkiksi työllistyminen heti valmistumisen jälkeen, kannattaa mitata viekö brändiviestisi sinua lähemmäs tuota tavoitetta. 

Viestinnän mittareita asetettaessa käytetään usein SMART-kaavaa. Toimiakseen mittareiden on oltava:  

 • Yksityiskohtaisia – selkeästi määritelty tavoite on helpompi saavuttaa 
 • Mitattavissa – mittarit määrittävät onnistumisen 
 • Saavutettavissa – onnistumiseen pitää olla realistiset mahdollisuudet 
 • Oleellisia – tavoitteen saavuttamisen pitää viedä kehitystä oikeaan suuntaan 
 • Aikaan sidoksissa – tavoitteilla pitää olla takarajat tai tarkistuspisteet.
Henkilöbrändäys.
Henkilöbrändäyksessä tärkeätä on arvostaa pieniäkin saavutuksia. Kuva: Panu Pohjola.

Mittaa määrää ja laatua 

Tavoitteita on hyvä olla sekä määrällisiä että laadullisia. Esimerkiksi, jos päätavoitteena on työllistyä oman alan töihin, voisi viestinnällisenä tavoitteena olla positiivisen mielikuvan syntyminen kohderyhmässä ja suhteiden avaaminen. Tämän toiminnan tuloksia voi mitata:

1) määrällisesti: uudelleenvälittäminen, kommentointi, reagointi, seuraajien määrä, suositusten määrä, maininnat, hakukonenäkyvyys, solmittujen avainsuhteiden määrä tai sivustojen kävijädata 

2) laadullisesti: kontaktien laatu (saavutetaanko tavoiteorganisaatiot ja -henkilöt), pääkohderyhmien ja vaikuttajien käyttämä sävy ja suhtautuminen. 

Hedelmällisintä onkin määrän sijaan pohtia, millaisia vaikutuksia viesteilläsi on. Saako jakamasi sisältö kohderyhmäsi toimimaan haluamallasi tavalla? Somessa on suhteellisen helppoa mitata vaikuttavuutta. Esimerkiksi maininnat ja kommentit antavat viitteitä siitä, kuullaanko sinua ja mihin sävyyn viestisi vastaanotetaan.  

Mittareihin ei kuitenkaan kannata luottaa sokeasti, ja tuloksia kannattaa myös analysoida.  

1) Tulevatko tykkäykset ja kommentit oikealta kohderyhmältä? Jos eivät, niin mikä tähän voisi olla syynä?  

2) Ovatko verkossa käymäsi keskustelut johtaneet tuloksiin, kuten verkostoitumiseen, yhteistyön aloittamiseen, työpaikkatarjoukseen tai yhteydenottoon medialta? Miksi ovat, miksi eivät – reflektoi. 

Tuloksiin kannattaa reagoida. Sisällössä on aina petraamista.  Se voi olla entistä kantaaottavampaa ja sisältää enemmän kärjistyksiä, omia huomioitasi ja näkemyksiäsi. Julkaisemisessa kannattaa olla rohkea, videot ovat nyt erityisen suosittuja. Huomioi myös omat viestintätapasi. Onko sävy ja tyyli kohderyhmälle (ja sinulle itsellesi) sopiva? Haluatko olla asiallinen, humoristinen, keskusteleva, toteava, viihdyttävä, uutta ideoiva vai informoiva? 

Postausaika voi myös vaikuttaa viestien vaikuttavuuteen. Testaile, mihin aikaa käyttämissäsi kanavissa liikutaan aktiivisesti, ja postaa aina parhaaseen aikaan. Tosin esimerkiksi Twitterissä aktiivisimmat vaikuttajat postaavat useita kertoja päivässä etenkin kello 7.00-17.30 välillä. 

Muista arvostaa brändityösi pieniäkin saavutuksia. Iloitse siis, kun: 

 • Saat kiitosmailin seuraajaltasi 
 • Joku tilaa uutiskirjeesi 
 • Tärkeä kontakti huomaa sanomasi ja jakaa sen 
 • Saat kutsun vierailemaan blogissa/podcastissa/storyssa 
 • Sinut esitellään hyvälle kontaktille/verkostolle 
 • Sinua pyydetään puhumaan tilaisuudessa. 

Lue lisää mikro-voitoista, ja lataa Personal Brand Success Tracking Score Sheet”. 

Henkilöbrändi jakaa somessa arjen tekoja (Sisältöstrategia osa 2/2)

Henkilöbrändiään systemaattisesti rakentavan ei tarvitse hakea kaukaa sisältöjä some-päivityksilleen. Sisältö on nimittäin parhaimmillaan arjen teoista ja toiminnasta kertovia tuokioita.

Henkilöbrändi voi rakentaa omaa bränditarinaansa esimerkiksi Instagram Stories-toiminnolla. Hyvin tuotetussa sisällössä kuvissa, teksteissä ja/tai videoissa vilahtelevat brändin avainsanat ja niiden ympärille koottu tarina. Itse esimerkiksi jaan Instagramin Stories-osiossa brändinhallintaan liittyviä kirja- ja opiskeluvinkkejä. Toki tärkeätä on myös tuoda esille omaa persoonaa, siinä määrin, kuin omaan some-strategiaan kuuluu.  

Eri kanavissa jaettu sisältö on vahvasti sidoksissa brändäyksen tavoitteeseen. Tarjottava sisältö on hyvin erilaista riippuen siitä onko tavoitteena:

 1. Oman digitaalisen jalanjäljen rakentaminen ja henkilöbrändäys (esimerkki)
 2. Työnhaku (esimerkki) 
 3. Sosiaalisen verkoston kasvattaminen (esimerkki) 
 4. Esiintymis- ja puhujakutsut tapahtumiin (esimerkki) 
 5. Oman ammattialan osaamisen laajentaminen. (esimerkki) 
Henkilöbrändin paras sisältö syntyy intohimosta. Kuva: Panu Pohjola

Vuorovaikutus ja siihen pyrkiminen on avainasemassa. Henkilöbrändiä rakentavan kannattaa viestiä somessa niistä asioista, joista hän kertoo olevansa kiinnostunut ja tietävänsä. Sisällöistä tulisi käydä ilmi kokemus, toimialatuntemus, verkostot, koulutus, suositukset, palkinnot/tunnustukset sekä aluetuntemus. Kanavasta ja tavoitteesta riippumatta tulisi brändiä rakentavan luoda kiinnostavaa ja ajankohtaista sisältöä, käydä keskusteluja verkostoonsa kuuluvien kanssa ja antaa kredittiä eli tykätä ja jakaa myös muiden sisältöjä eteenpäin.

Mistä sinä voit aloittaa?

Kiteyttämällä brändisi ydinsanoma. Voit lähteä hahmottelemaan sitä kiinnostuksesi kautta.  

Pohdi  

 • Millaisista teemoista voisit ajatella aloittavasi keskusteluja? 
 • Millaisia uutisia voisit jakaa?
 • Millaisen ongelman voisit auttaa jotakuta ratkaisemaan?  
 • Millaista sisältöä omalla alallasi työskentelevät julkaisevat?  

Sisällöntuotanto on vaivattominta silloin, kun muoto korostaa tuottajan omia vahvuuksia. Toisella on sana hallussa artikkeleissa, siinä missä toisen persoona kukoistaa lyhyissä videoissa. Webinaari, e-kirja, infograafi, Podcast, Twitter-chat, LinkedIn-postaus, blogi.. Olipa sisältömuoto mikä tahansa, käytä aikaa sen suunnitteluun ja viimeistelyyn.

Kuvien ja videoiden laatu vaikuttaa suoraan katsontakertoihin. Tekstit paranevat oikolukuohjelmassa ja kuvat kuvankäsittelyssä. Canvalla luot helposti näyttäviä verkkosisältöjä, kuten profiilikuvia tai mainospostauksia omista kuvistasi. Tämän ilmaisen selainpohjaisen suunnitteluohjelman löydät osoitteesta http://www.canva.com. Ilmaisia kuvapankkeja on useita. Löydät niitä hakemalla kuvapankki –sanalla. Itse pidän Unsplash-pankin sisällöistä, mutta suurimmaksi osaksi käytän omia tai yhteistyökumppanieni ottamia kuvia. Pidä aina huoli siitä, että sinulla on lupa käyttää kuvia, joita jaat somessa. Lisätietoa tekijänoikeuksista löydät myös kuvapankkien omilta sivuilta.  

Mikä sitten on kiinnostavaa sisältöä?

Tässä auttaa kohderyhmien määrittely. Sisältömuotoja kannattaa kokeilla ja kysellä vaikka suoraan omilta seuraajilta sitä, millainen sisältö heitä kiinnostaisi. Ajankohtainen sisältö on aina parasta. Kiinnostavin sisältö syntyy sellaisen aiheen ympärille, joka saa myös sinun silmäsi loistamaan ja ajantajusi katoamaan.

Etsi Twitteristä päivänpolttavia puheenaiheita Tweet Decillä tai tsekkaa Buzzsumo-palvelusta sisältöideoita (2 hakua/pvä ilmaiseksi). Samaa sisältöä voi myös kierrättää useamman kerran ja versioida sopivaksi eri kanaviin. Älä kuitenkaan kopioi sinällään sisältöjä kanavasta toiseen, jokaisessa kanavassa on omat tapansa esimerkiksi hashtagien käytön ja saatetekstien suhteen.

Sisällöntuotannossa rohkea rokan syö, kuten Andrei Koivumäen tapaus osoittaa. Lykkyä sisältötalkoisiin!

Yrittäjä, markkinoi suunnitelmallisesti somessa

Olen koulutuksissani huomannut, että markkinointi sosiaalisessa mediassa aiheuttaa usein harmaita hiuksia etenkin yksinyrittäjille. Itsensä monistaminen ei aivan vielä ole mahdollista, eikä aikaa pysty lisäämään, joten liikkeelle kannattaa lähteä suunnitellen ja aikatauluttaen. Muutoin tulokset voivat jäädä laihoiksi. Seuraava 7 kohdan lista on tiivistys Makumatkalla Lapissa teoksesta löytyvästä artikkelistani ”Tee sinäkin Lennut”. 7 kohdan pikaopas somen hyötykäyttöön.

 1. Kirkasta tavoite

Miksi käyttäisitte sosiaalista mediaa? Mitä tuloksia tai muutosta toivotte somen tuottavan? Somen avulla voi esimerkiksi herättää huomiota ja erottua kilpailijoista, hankkia uusia asiakkaita, pitää kiinni vanhoista asiakkaista sekä parantaa asiakaspalvelua.[1]

 1. Tunne yleisösi ja kerro, mitä yrityksesi heille tarjoaa

Kenelle teidän tulee viestiä, jotta tavoitteenne toteutuvat? Kenet haluat some-viesteilläsi tavoittaa? Kohderyhmiä voi olla monia: nykyiset asiakkaat, mahdolliset asiakkaat, tuotteen lopulliset käyttäjät, jälleenmyyjät, suosittelijat, mediat ja niin sanottu suuri yleisö. Sukupuolen tai iän sijaan pohdi, mistä asioista kohderyhmänne ovat kiinnostuneet?Miten he käyttävät sosiaalista mediaa? Mihin heidän kokemiinsa ongelmiin tarjoat heille ratkaisua?

Asiakkaan kokema hyöty on henkilökohtainen ja perustuu asiakkaan omaan arvioon. Hyötyjä voivat olla esimerkiksi: säästäminen, hyvä laatu, helppous, turvallisuus, terveellisyys, omien arvojen ilmaisu, seikkailu ja viihteellisyys. (Bergström & Leppänen 2015:23-25.)

Yrittäjä, brändää itsesi visuaalisesti!

 1. Tuota vain kiinnostavaa sisältöä

Markkinointiviestinnällä voi vaikuttaa tietoon, tunteisiin ja toimintaan. Pyri viestilläsi aina vuorovaikutukseen. Anna asiakkaallesi tai potentiaaliselle asiakkaalle syy kuluttaa aikaa sisältöjesi parissa. Julkaise säännöllisesti. Rohkaise käyttäjiä jakamaan tuottamiasi sisältöjä omille verkostoilleen. Sisällöt voivat olla viihdyttäviä, inspiroivia, opettavia ja vakuuttavia.

Sisällöntuotannon suunnittelussa tärkeätä on kohderyhmien (ostajapersoonien) määrittely, asiakkaan ostopolun tunteminen ja trendien haistelu. Kokeile eri sisältömuotoja. Ymmärrä, millainen sisältö auttaa asiakasta eteenpäin ostopolun eri vaiheissa, ja hyödynnä tätä ymmärrystä tarjoamalla heille kutakin vaihetta tukevaa sisältöä. Ostopolun eri vaiheissa tehoavat erilaiset sisältötyypit. Tiedostamisvaiheessa houkuttelevat valokuvat, artikkelit ja kyselyt.Tutkimisvaiheessa tehoavat blogit, raportit, lehdistötiedotteet ja uutiskirjeet. Vertailuvaiheessa on puolestaan hyvä käyttää suosituksia, arvioita, webinaareja ja tuotevideoita. Ostopäätös-vaiheessa tehoavat yleensä asiakaskertomukset, hinnastot ja arviot.[2]

Oikea sisältö on myös tarjottava oikeaan aikaan. Ajoituksessa auttavat erilaiset sisältösuunnittelun työkalut, kuten sisällön vuosikello. Siinä eri sisältöjen julkaisua ohjaavat asiakkaiden tiedontarpeet ja heidän vuodenkiertonsa. Matkailupalveluita markkinoitaessa kannattaa huomioida ainakin yleiset loma-ajat ja ennakoida tiedontarve. Esimerkiksi kesäloman suunnittelu aloitetaan kotitalouksissa usein jo alkuvuodesta, jolloin asiakas kartoittaa tarjontaa ja tekee valintoja eri vaihtoehtojen välillä. Erilaisia sisältöideoita voi etsiä hakusanoilla esimerkiksi Twitteristä TweetDeck-ohjelmallatai Buzzsumo-palvelusta http://buzzsumo.com (voit tehdä kaksi ilmaista hakua päivässä).

 1. Kirjoita blogia yrityksen verkkosivuille

Arvokkaan tiedon jakaminen ja oman mielipiteen ilmaiseminen onnistuvat parhaiten bloggaamalla. Blogi kotisivuilla parantaa pienenkin yrityksen hakukonenäkyvyyttä. Blogipostaukset ovat hyvää jaettavaa sisältöä myös yrityksen somekanaville, ja yrityksen verkkosivujen osoite kannattaa laittaa esille kaikkiin mahdollisiin kanaviin, jotta liikenne ohjautuu aina ”kotiin”. Blogin sisällön tulisi olla dynaamista, jotta sitä kannattaa jakaa edelleen ja jotta se aktivoi toimintaan. Muista siis toimintokehotus: varaa tästä, kysy lisää, tutustu, ota yhteyttä, katso video, liity postituslistalle jne.

 1. Huolehdi näkyvyydestä

Löydettävyys on suuri haaste: miten mahdolliset kiinnostuneet löytävät yrityksen blogin tai muun foorumin? Varsinkin alussa somekanavia kannattaa tehdä tunnetuksi perinteisen markkinoinnin keinoilla, kuten mainostamalla eri medioissa, kanta-asiakasviestinnällä, lehdistötiedotteilla ja yrityksen omilla kotisivuilla.

Mitä kanavaa käytätkin, opettele mainonnan perusteet. Laajempi näkyvyys edellyttää usein maksettua mainontaa. Hakukoneoptimoinnilla pyritään parantamaan yrityksen verkkosivuston ja -kanavien löydettävyyttä hakukoneissa. Tavoitteena on löytää sellaiset hakulauseet ja -sanat, joita asiakkaatkäyttävät ja jotka toimivat hauissa mahdollisimman tehokkaasti. Millä sanoilla yrityksesi tulisi löytyä, millä haluaisit sen löytyvän? Käytä ja toista niitä sisällöissä. Google Search Console ‑palvelu kertoo, millä hakusanoilla sivuille on tultu.

 1. Käytä yhtenäistä ulkoasua

Huolehdi, että käytät kaikissa kanavissa samaa ulkoasua. Näin asiakas yhdistää viestit oikeaan yritykseen kanavasta riippumatta. Sekä tausta- että profiilikuvien tulisi puhua brändisi kieltä.

Ilmaisella selainpohjaisella Canva-suunnitteluohjelmalla (http://www.canva.com) luot vaivattomasti näyttäviä verkkosisältöjä, kuten profiilikuvia tai mainospostauksia omista kuvistasi. Ilmaisia kuvapankkeja on useita – löydät niitä hakusanalla ”kuvapankki”. Itse pidän sivuston http://www.unsplash.com sisällöstä. Varmista aina, että sinulla on lupa käyttää kuvia, joita jaat somessa. Tietoa tekijänoikeuksista löydät kuvapankkien omilta sivuilta.

 1. Mittaa tuloksia

Seuraa säännöllisesti viestisi vaikuttavuutta. Tykätäänkö sisällöistä, jaetaanko niitä, kommentoidaanko niihin ja millaiseen sävyyn? Palautetta toiminnasta somessa voi saada nopeasti suurelta käyttäjäkunnalta. Päivityksestäsi voi tulla parhaassa tapauksessa hitti, pahimmassa huti. Somen haittapuolena onkin hallitsemattomuus: viestit voivat alkaa elää omaa elämäänsä ja vääristyä alkuperäisestä. Tee siksi myös kriisisuunnitelma. Mieti etukäteen, miten toimit, jos kaikki ei menekään haluamallasi tavalla. Miten esimerkiksi reagoit kielteiseen kirjoitteluun ja kuka vastaa viesteihin? Kaikkia kielteisiä palautteita ei tule poistaa, elleivät ne ole asiattomia tai hyvän tavan vastaisia, vaan niihin tulisi vastata mahdollisimman nopeasti ja asiallisesti.[3]

 

[1]Juholin, E. 2013. Communicare! Kasva viestinnän ammattilaiseksi. Kopijyvä. (s. 98–105)

[2]Bergström, S. & Leppänen, A. 2015. Yrityksen asiakasmarkkinointi. Otavan Kirjapaino Oy. Keuruu. (s. 120–125)

[3]Kortesuo, K. Patjas, L., Seppänen, L. 2014. Pillillä vai pasuunalla? Viestinnän käsikirja yrittäjille. Suomen yrittäjät. Kirjapaino Jaarli. (s. 85–89)

Asiantuntija, pidä viestintäkynnyksesi matalana

Olen ottanut henkilökohtaisesti self-help kirjojen peräänkuuluttamat sanat missio ja intohimo. Ilman niitä voi nimittäin päätyä tylsästi tekemään työtä, jolla ei ole merkitystä. Aloitin vuonna 2015 oman henkilöbrändini luomisprosessin kehittämällä Minäkö Brändi? -opintojakson, jota tarjottiin kesäopintoina Lapin ammattikorkeakouluopiskelijoille. Lisäksi valjastin somen töihin perustamalla profiileja omalla nimelläni, tukemaan ja markkinoimaan Kati Koivusen asiantuntijabrändiä. Blogasin Kummaa Karismaa -nimisen blogin alla, ja verkostoiduin somessa minkä palkkatyöltäni kerkesin.

Kilometrejä on nyt takana paljon, ja missio on muotoutunut matkan varrella. Missoni on Talenttien Suomi, jossa asiantuntijat tuovat pelotta esille osaamistaan, arvojaan ja ammatillisia intohimojaan somekanavissa. Intohimo on löytynyt mission kautta. Asiantuntijoiden valmentaminen parempaan viestintään saa veren kiertämään, hyvällä tavalla.

Asiantuntijaviestintähän on simppeliä hommaa, viestii siitä mikä kiinnostaa, ja josta uskaltaa kertoa tietävänsä keskivertoa enemmän. Koska jokainen meistä on media, ei julkaisukynnystä kannata tehdä itselleen liian korkeaksi. Somesisällön tuottaminen ja julkaiseminen ei ole ydinfysiikka, vaan opittavissa oleva rutiini.

Olen huomannut, että muutaman perusasian hanskaaminen voi kuitenkin auttaa alkuun pääsyssä.

 1. Päätä mistä teemoista viestit. Valitse itsekkäästi aihe, josta tiedät asiantuntijan roolissa eniten.
 2. Koita muotoilla ajatuksesi kiinnostavasti, tee vaikeasta asiasta helppo. ”Viisi vinkkiä” ei ole lainkaan hassumpi aloitus. Mitä muut haluaisivat tietää erikoisalastasi?
 3. Etsi ja löydä kohderyhmäsi. Pohdi, kenelle tuot lisäarvoa? Kuka hyötyy some-kanaviesi seuraamisesta?
 4. Valitse oikeat kanavat. Hakeudu niiden pariin, jotka ovat kiinnostuneita sinulle läheisistä aiheista. Kuuntele heidän tarpeitaan osallistumalla tapahtumiin ja liittymällä ryhmiin Facebookissa sekä LinkedIn:ssa. Hyödynnä myös lähipiirisi ja -verkostosi, joilta voit kysellä millä kanavilla he liikkuvat ja millaiset sisällöt heitä kiinnostavat. Valitse kanavat, joissa voit viestiä luontevasti, ja joiden sisältöjä kulutat itsekin.
 5. Sometiliesi profiilikuvat ja -tekstit ilmentävät konkreettisesti personaasi. Lähikuva toimii hyvin. Profiilikuvan on oltava mieleenpainuva ja selkeä, vrt. minun.
 6. Tuota kiinnostavaa sisältöä. E-kirja, blogi, asiantuntijavideo, twiitit, liveraportointi, LinkedIn-keskustelunavaukset. Teksti, kuvat, videosisällöt. Hyödynnä somen kaikki mahdollisuudet.
 7. Mittaa ja kehitä. Saako jakamasi sisältö kohderyhmäsi toimimaan haluamallasi tavalla? Tykkäykset, jaot ja kommentit antavat viitteitä siitä, kuullaanko sinua. Kehitä sisältöjäsi, viestintätapojasi ja kiinnitä huomiota esimerkiksi postausaikaan.

Kiinnostaako aihe? Katso esitykseni aiheesta!